JOIN US

Vår Speciella service

Genom Sabro får du tillgång till ett helt unikt nätverk som är oerhört värdefullt när det används på rätt sätt. Med hjälp av medlemsskapet har du goda möjligheter att marknadsföra och sälja in ditt företag. Det gör dig också möjlighet att ta del av intressebevakning, rabatter, förmåner och övrig medlemsservice som föreningen tillhandahåller.

Föreningen är under ständig utveckling där vi arbetar för att:

  • stärka kontakter, initiera samarbeten samt skapa en positiv attityd suryoyo företagare emellan,
  • skapa en plattform för dig där du får direktkontakt med andra suryoyo företagare, organisationer, kommuner och politiker,
  • ge medlemmarna möjlighet att investera medel i bolag som föreningen eventuellt kommer att bilda för bedrivande av affärsverksamhet,
  • genom samarbete med olika företag erbjuda medlemmarna rabatter på tjänster och produkter,
  • via nätverket ge det enskilda företaget mer konkurrenskraft.

Genom att utnyttja varandras kompetens kan vi hantera mer komplicerade uppdrag. Samtidigt får vi hjälp med vår egen utveckling. Och genom att byta tjänster med varandra sparar vi både tid och pengar.

För att ansöka om medlemskap, klicka här för att komma till vårt kontaktformulär.