OM SABRO

Sabro d´Umtho Suryoyto är ett långsiktigt projekt för att stärka Suryoyo företagare och Suryoyo folket i Sverige och i övriga världen.

En strategisk organisation har bildats för att på bästa sätt nå dessa delmål.

Sabro Företagarföreningen SFF
Sabro Företagarförening är “navet” i Sabro d´Umtho Suryoyto. Projektet styrs och koordineras av företagarföreningen och en aktiv styrelse.

Sabro Företagarna AB
Föreningens affärsmässiga verksamhet bedrivs genom föreningens helägda servicebolag Sabro Företagarna AB.

Stiftelsen Sabro
Stiftelsens ändamål är att stärka Suryoyo identiteten, kulturen och språket, både med kortsiktiga och långsiktig projekt.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande

Ablahad Afram

Kassör

Samir Rhawi

Sekreterare

Dr. Robel Hanna

Ledamöter

Edmound Örunver

George Haddad

Milad Malke

Revisor

Ninos Turgay